نقل کیلویی کودکی را از گرسنگی نجات داد

طعم خوش  نقل کیلویی چای را برایتان دلپذیر می کند. یادتان هست در کودکی چقدر نقل و نبات دوست داشتید؟

به نظر می رسد که بچه ها نمی توانند به اندازه کافی شیرینی بخورند! اما چرا اینطور است؟

چه چیزی آب نبات را برای کودکان جذاب می کند؟

ما به عوامل مختلفی که در آن نقش دارند، مانند سلیقه، روانشناسی و ژنتیک نگاه خواهیم کرد.

یکی از دلایلی که بچه ها خیلی نقل و نبات را دوست دارند این است که می توانند طعم شیرینی را بهتر از بزرگسالان بچشند.

این به دلیل تفاوت در نحوه عملکرد جوانه های چشایی ما است.

جوانه های چشایی از گیرنده های چشایی تشکیل شده اند که سیگنال هایی را به مغز می فرستند.

و معلوم شد که بچه ها بیشتر از بزرگسالان از این گیرنده های چشایی دارند. با افزایش سن، برخی از گیرنده های چشایی خود را از دست می دهیم.

و در کنار آن، ما همچنین توانایی چشیدن چیزهای شیرین را به همان شدتی که در جوانی داشتیم از دست می دهیم.

به همین دلیل است که چیزها برای آنها طعم شیرین تری دارند. بنابراین، جای تعجب نیست که بچه ها به دنبال چیزی بروند که برای آنها طعم خوبی داشته باشد!

نقل